شنبه ۴ خرداد سال ۱۳۹۸

جوایز جشنواره پوستر و نقاشی کودک روشنا

     o     جوایز جشنواره پوستر (بزرگسالان)

o      نفر اول : اهدای تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ 15 میلیون ریال

o      نفر دوم : اهدای تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال 

o      نفر سوم : اهدای تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ 7 میلیون ریال

o     جوایز جشنواره نقاشی (کودکان زیر 12 سال)

o      نفر اول : اهدای تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال

o      نفر دوم : اهدای تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ 8 میلیون ریال

o      نفر سوم : اهدای تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ 6 میلیون ریال


هیچ محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

پیام یا سوال خود را برایمان بفرستید

پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.*

*